GRENDA Kancelaria Patentowo-Prawna

Prowadzona przez Ewę Grendę (mgr inż. mechanik, Politechnika Warszawska) Kancelaria Rzecznika Patentowego w Warszawie świadczy doradztwo i usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie pomocy w uzyskaniu ochrony prawnej przedmiotów własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i za granicą, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi procedurami.

Usługi, które świadczy biuro patentowe, obejmują opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej (poprzedzone badaniem zdolności patentowej / ochronnej / rejestrowej przedmiotu zgłoszenia), postępowanie o udzielenie prawa wyłącznego, utrzymanie go w mocy (w tym monitorowanie i wnoszenie opłat urzędowych), apelacje, unieważnienie, sprawy dotyczące naruszeń prawa, a także licencje i inne formy upoważnienia do korzystania z przedmiotów własności intelektualnej. Rzecznik patentowy udziela także wszelkich wyjaśnień w kwestiach związanych z wszystkimi wyżej wymienionymi
rodzajami postępowań prawnych.

Głównym celem Kancelarii jest udzielenie profesjonalnego wsparcia w zapewnieniu optymalnej drogi dla uzyskania ochrony przedmiotów własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, oraz utrzymania jej w mocy i obrony w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) i w trybie Układu o Współpracy Patentowej (PCT) a także w postępowaniach przed krajowymi sądami administracyjnymi i powszechnymi.

O KANCELARII

Kancelaria Patentowo-Prawna prowadzona przez Ewę Grendę podejmuje się obsługi krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych. Dotychczasowe doświadczenie w sprawach spornych, prowadzonych zarówno przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również przed Urzędem Patentowym RP i właściwymi urzędami za granicą, pozwala dzisiaj na zastosowanie indywidualnego modelu obsługi Klienta, w dowolnych sprawach w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, w tym także dotyczących:

 • naruszeń prawa,
 • nieuczciwej konkurencji,
 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • zasad komercjalizacji przedmiotów ochrony własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how), w tym umów licencyjnych i podobnych.

KWALIFIKACJE

 • europejski rzecznik patentowy, 2004
 • pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, 2004
 • krajowy rzecznik patentowy, 1979
 • mgr inż. mechanik, 1974

DOŚWIADCZENIE

na rzecz przedsiębiorców

 

oraz osób fizycznych

 • Patenty
 • Wzory Użytkowe
 • Znaki Towarowe
 • Wzory Przemysłowe
 • Licencje
 • Prawa  Autorskie
 • Nieuczciwa Konkurencja

USŁUGI

Europejski Urząd Patentowy

Home

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Home

eSearch

TM view


PRZYDATNE LINKI

GRENDA Kancelaria Patentowo - Prawna

Ewa Grenda

 

tel.: +48 22 651 83 69

tel.: +48 601 38 76 05 (mobile)

 

e-mail: ewa.grenda@grenda.com.pl

 

ul. Kosiarzy 37/95

02-953 Warszawa

 

VAT: PL 5221038096

KONTAKT

© AWART. Wszystkie prawa zastrzeżone.